Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Aktaş Gümrüğünde İzinli Göndericilerin Sınır Geçişlerinde Kolaylık Sağlandı!/16.06.2022

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022/21 sayılı Genelgede; 17.06.2022 tarihi itibarıyla Aktaş Gümrük Müdürlüğünde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlatılacağı bildirilmektedir. Diğer taraftan, TIR Karnesi düzenlenerek yapılan taşımalarda izinli gönderici tesislerinde, TIR Karnesi işlemleri hareket gümrük idaresine gitmeden başlatılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgede; "Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; ikinci fıkrası ise “Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükümlerini amirdir.

Anılan hükümler çerçevesinde, 17.06.2022 tarihi itibarıyla Aktaş Gümrük Müdürlüğünde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlatılacaktır.

Bu kapsamda,

  • Yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda öncelikli geçiş hakkı tanınacaktır.
  • İzinli gönderici kapsamında yapılan taşımalara ait araçlar gümrük personeli tarafından gümrük sahasına öncelikli olarak alınacaktır.
  • Uygulama Bakanlığımızca takip edilecek olup kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin şekli ve boyutu değiştirilebilecektir." denilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.