Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Birliğimizden Taşımacılık Maliyetlerini Düşürecek Bir Adım Daha!/26.12.2019

Birliğimiz 50 yılı aşkın süredir Türk taşıma sektörü için TIR Sözleşmesi kapsamında kefalet sağlamakta ve uluslararası taşımacılık alanında sektörümüzün maliyetlerini azaltmak ve rekabetçiliğini artırmak anlayışı ile hizmetler geliştirmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde, Avrupa Kıtasında bulunan ülkelerle sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarda yeni bir TIR Karnesi ( TUR-AB 6 yapraklı) taşımacı firmalarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu ülkeler; AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, BALKAN ÜLKELERİ: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, EFTA ÜLKELERİ: Norveç, İsviçre, TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesi son kullanıcı fiyatı yaklaşık 100,- TL (16.50 CHF) olacaktır. Yeni uygulamanın sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Birliğimiz 50 yılı aşkın süredir Türk taşıma sektörü için TIR Sözleşmesi kapsamında kefalet sağlamakta ve uluslararası taşımacılık alanında sektörümüzün maliyetlerini azaltmak ve rekabetçiliğini artırmak anlayışı ile hizmetler geliştirmektedir.

Geliştirilmekte olan yeni sistemler aracılığı ile maliyetlerin asgari seviyeye çekilmesine yönelik çalışmaların temelinde süregelen ve küresel ölçekte güvenilirliğini ve başarısını ispatlamış olan TIR sisteminin elektronikleşmesi ve bu ideale kadar ki süreçte ise uluslararası paydaşlarla işbirliği yöntemlerinin çeşitlendirilerek, kullanılan kâğıt sistemin maliyetlerinin düşürülmesiyle birlikte sürdürülebilir bir TIR transit sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu’nda ve 2020 başı itibariyle Başkan Yardımcılığı göreviyle temsil edildiğimiz Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile eşgüdümle yürütülen çalışmalar neticesinde, geniş kapsamlı bir projenin ilk aşaması olarak rekabetçi fiyat belirlenmesi konusunda mutabakata varılarak, yeni bir TIR Karnesi modeli geliştirilmiş ve taşımacılarımızın kullanımına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu karar çerçevesinde, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerle sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarda TIR Karnesi ( TUR-AB 6 yapraklı) son kullanıcı fiyatı yaklaşık 100,- TL (16.50 CHF) olacaktır.

TUR-AB TIR Karneleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, Ocak ayı ilk yarısından itibaren taşımacı firmalarımızın kullanımına sunulacaktır.

a) TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesi, TIR Sistemine, Kuruluş ve o ülkenin Gümrük Makamları tarafından usulüne uygun olarak kabul edilmiş taşıma şirketlerine; yalnızca aşağıda belirtilen sınırlı coğrafi bölgede gerçekleştirilen taşıma işlemleri için düzenlenebilir;

  • Ülkemizden-  Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerine, 
  • Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerinden - ülkemize,   

yönelik taşımalarda kullanılabilecektir. 

b) Her bir  “TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin” elektronik ön beyan işlemleri için Karne Hamili Portalı (TIREPD) kullanılması zorunlu olacaktır. TIREPD beyanı olmaksızın taşıma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

c) Her bir  “TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin” iadesini müteakip, taşımanın yukarıda (a) bendinde belirtilen coğrafi sınırlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı Birliğimizce sıkı bir biçimde kontrol edilecektir.