Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
COVID - 19 KAPSAMINDA GEÇİCİ İHRACAT/İTHALATA KONU TAŞITLARA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI/25.03.2020

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Taşıtlar-Süre Uzatımı-Korona Virüs Salgını" konulu bir duyuru yapılmıştır. Yapılan duyuruda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Gümrük Yönetmeliği'nin Süre ve Süre Uzatımı başlıklı 31. maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'nin "Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Süre Uzatımı" başlıklı 17. maddesi hükümleri kapsamında koronavirüs (Covid-19) salgınının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işlem rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracat işlemlerindeki süre uygulamasında dikkate alınacak hususlara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

Duyuruda ayrıca;

•    Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi 1 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın izin süre sonunun 30 Haziran 2020 tarihi olarak belirlendiği belirtilmiş olup 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla sürenin aşılması durumunda hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarihi itibarıyla süre uzatımı yapılacağı,
•    Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'nde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresinin 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonunun herhangi bir başvuru aranmaksızın 30 Haziran 2020 tarihi olarak belirlendiği bildirilmiş olup yurtta kalma süresinin 1 Şubat 2020 tarihinden önce aşılması durumunda hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarihi itibarıyla süre uzatımı yapılacağı belirtilmiştir. İlgili taşıt takip programında süre uzatımlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerin girileceği bildirilmiştir.