Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Gürcistan'da taşıma araçları için izin verilen azami ölçüler ve belirli taşıt kategorileri için izin verilen azami ağırlıklarla ilgili teknik düzenleme!/15.04.2019

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA)'nden alınan 11 Nisan 2019 tarihli duyuruda, Gürcistan'da 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle izin verilen azami ölçüler ve belirli taşıt kategorileri için izin verilen azami ağırlıklarla ilgili teknik düzenlemelerin yürürlüğe gireceği duyurulmaktadır.

Araçlar için izin verilen maksimum uzunluklar; motorlu araç ve römork 12,00 m, mafsallı araç 16,50 m, konvoy, mafsallı otobüs ve otobüs+çekici 18,75 m, özel konvoy 20,00 m, iki akslı otobüs 13,50 m ve iki akstan fazla otobüs 15,00 m, maksimum genişlikler; tüm araçlar 2,55 m, şartlı araçların üst yapıları 2,60 m ve maksimum yükseklik tüm araçlar için 4,00 m, araç veya konteyner taşıyıcısı için ise 4,30 m olması gerektiği bildirilmektedir. Bunlara ek olarak; hareket halindeki herhangi bir motorlu taşıt dış yarıçapı 12,50 m ve iç yarıçapı 5,30 olan süpürülmüş bir daire içinde dönebilmesi gerekmekte olup otobüslerin beşinci teker kral piminin ekseni ile yarı römorkun arkası arasındaki maksimum mesafe 12,00 m olması gerektiği belirtilmektedir.

Araçlar için izin verilen maksimum boyutlar; İki dingilli römork 18 ton, üç dingilli römork 24 ton, araç kombinasyonlarında ise iki dingilli motorlu taşıt+3 dingilli römork 40 ton, 3 dingilli motorlu taşıt+2 ya da 3 dingilli römork 40 ton, 2 dingilli motorlu taşıt+3 dingilli yarı römork 40 ton, 3 dingilli motorlu taşıt+2 ya da 3 dingilli yarı römork 40 ton, çok modlu taşımacılık için kullanılan 2 dingilli motorlu taşıt+3 dingilli yarı römork, bir veya daha fazla konteyner taşıyan, uzunluğu maksimum 45 feet 42 ton, çok modlu taşımacılık için kullanılan 2 dingilli motorlu taşıt 2 veya 3 dingilli yarı römork, bir veya daha fazla konteyner taşıyan, uzunluğu maksimum 45 feet 44 ton, 2 dingilli motor taşıt ve 2 dingilli römorktan oluşan dört akslı karayolu treni 36 ton olması gerektiği belirtilmektedir. 

Yarı römorkun aksları arasındaki mesafe, iki akslı motorlu taşıt ve iki akslı yarı römorktan oluşan dört akslı körüklü araçlar 1,3 m'den büyük 1,8 m'den kısa ise 36 ton, 1,8 m'den uzunsa 36 ton ve artı 2 ton tolerans şeklinde belirlenmiş olup, iki dingilli motorlu taşıt 18 ton, üç dingilli motorlu taşıt 25 ton, dört dingilli, iki direksiyon akslı motorlu taşıt 32 ton ve 3 dingilli körüklü otobüs 28 ton olarak bildirilmektedir.

Bir taşıt ve taşıt kombinasyonunun sürüş aksı veya sürüş aksları tarafından taşınan ağırlığın, uluslararası trafikte kullanıldığında araç veya araç kombinasyonunun toplam ağırlığının %25'den az olmaması, bir motorlu taşıtın arka aksı ile bir römorkun ön aksının arasında mesafenin 3,00 m'den az olmaması, dört dingilli bir motorlu taşıtın ton cinsinden izin verilen azami ağırlığı, en öndeki eksenler ile aracın en arkadaki dingilleri arasındaki mesafenin beş katını geçmemesi ve beşinci teker kral piminin ekseni ile yarı römorkun önündeki herhangi bir nokta arasında yatay olarak ölçülen mesafe 2,04 m'yi geçmemesi gerektiği belirtilmektedir.