Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Hudut Kapılarından Geçişte TIR Sürücülerinden PCR Testi İstenmeyecek!/30.12.2020

Sağlık Bakanlığından dağıtımı yapılan 29.12.2020 tarihli yazıda, 28.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, 30.12.2020 tarihinden itibaren kara ve deniz yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri konusunda yayımlanan 25.12.2020 tarihli yazıda belirtilen hususlara ilave hükümler getirildiği bildirilmiştir. Konu hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizin detaylarından ulaşılabilmektedir.

Bakanlık tarafından uygulanacak ilave önlemlere göre;
- 30.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, Türkiye'ye giriş yapacak 6 yaş üstü kişiler ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını ibraz edeceklerdir. Negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen kişiler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir.
- Kara ve denizyolu ile gelen kişilerin negatif PCR testi sonuçları giriş noktalarında kontrol edilecektir.
- Hudut kapılarından giriş esnasında negatif PCR testi sonucunu resmi otoritelere ibraz etmeyen kişiler konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacaklar, konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekânlarda karantinaya alınacaklardır.
- Bu kişilerden karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinası 7. günün bitiminde sona erdirilecek ve PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.
- Karantinaya alınacak kişilerin takibi açısından, hudut kapılarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme veOnam Formu” doldurmaları istenecek, bu formlar 30 gün süresince muhafaza edilecek ve kişi bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine(HSYS) kaydedilecektir.
- Yurtdışından gelen kişiler ve taşıtlara ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz bilgi sistemine (interaktif.hssgm) kaydedilecektir.
- Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi Uçak mürettebatı veTIR şoförleri için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kilit personel” olarak görülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgi (c) sayılı genelgesinde ülkemiz tarafından da “kilit personel” olarak nitelendirilen gemiadamları için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmayacaktır.
- Uygulama 1Mart2021 tarihine kadar devam edecektir. 

Bakanlık tarafından yayımlanan yazının bir örneğine buradan ulaşılabilmektedir.