Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
IRU, KEI, ECO ve PS ICG TRACECA Tarafından Hükümetlere Lojistik Sektörüne Destek Çağrısı! /25.03.2021

15 Mart 2021 tarihinde IRU tarafından organize edilen COVID-19 ile ilgili toplantıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Türk Konseyi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (PS IGC TRACECA) Genel Sekreterleri bir araya gelerek, covid kaynaklı zor günler geçiren karayolu taşımacılık sektörünün desteklenmesi için hükümetlere çağrıda bulunmuşlardır. Birliğimize iletilen Karayolu Taşımacılık Sektörünün desteklenmesi için hükümetlere yapılan çağrı metni ilgili Bakanlıklarımıza iletilerek, konuyla ilgili olarak destek talep edilmiştir. Ayrıntılı bilgilere haberimizin detayından ulaşabilirsiniz.

15 Mart 2021 tarihinde IRU tarafından organize edilen COVID-19 ile ilgili toplantıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Türk Konseyi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (PS IGC TRACECA) Genel Sekreterleri bir araya gelerek, covid kaynaklı zor günler geçiren karayolu taşımacılık sektörünün desteklenmesi için hükümetlere çağrıda bulunmuşlardır.

Yukarı belirtilen kurumların Genel Sekreterleri, söz konusu toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayınlayarak ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan karayolu taşımacılarına yönelik hükümetlerin acil ve koordineli şekilde hareket etmesi ve destek vermesi konusunun önemini vurgulamışlar ve 2020 yılı sonunda IRU tarafından yayımlanan "COVID-19'un Karayolu Taşımacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi" raporundaki ekonomik kayıpların ve karayolu taşımacılarının gelir kayıplarının ele alındığı toplantıda, tüm Genel Sekreterler, IRU tarafından yayınlanmış olan "COVID-19 Eylem Planı" doğrultusunda atılması gereken adımlar üzerinde uzlaşıya varmışlardır.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildirilerinde Genel Sekreterler, malların ticaretine tek taraflı olarak getirilen kısıtlamaların, özellikle sınırlarda kamyon şoförlerini hareketlerini engelleyen uygulamaların, virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmaktan ziyade, tedarik zincirini ve sürücü sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkileyen durumlar yarattığını, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli şirketler olan birçok karayolu taşımacılığı işletmecisinin, halihazırda iflasın eşiğinde olduğunu, hükümetlerce alınan mali destek önlemlerinin söz konusu taşımacılara ulaşmadığını ve bunun da gelişmekte olan bölgelerde iflas riskini ve mevcut sorunları daha da arttırdığını belirtmişlerdir.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiri kapsamında ise;
- Karayolu taşımacıları için güvenilir çalışma koşullarının sağlanması ile ulusal ve uluslararası taşıma hareketliliğinin ve tedarik zincirlerinin faal durumda tutulması,
- Mevcut likidite krizini ve kitlesel iflasları önlemeyi ve direkt olarak karayolu taşımacılarını hedefleyen mali destek önlemlerinin uygulamaya alınması,
- Fiziksel insan teması olmaksızın sınırlar arasında mal ve yolcu akışını kolaylaştırmak adına hali hazırda mevcut olan eTIR, e-CMR ve e-biletleme de dahil olmak üzere, dijital araçların kullanımının teşvik edilmesi,
- Karayolu taşımacılığı çalışanlarının kilit çalışanlar olarak tanınması ve aşılama önceliği de dahil olmak üzere, COVID-19 mücadelesi sırasında hayati hizmet çalışanları olarak adlandırılan taraflara verilen koruma
önlemlerinden taşımacılık sektörü çalışanlarının da faydalanmasının sağlanması,
- Ticari ağır vasıta sürücüleri için dijital COVID-19 negatif testi ve aşı pasaportu uygulamalarında koordineli yaklaşımlar sergilenmesi,
- Gelişmiş koordinasyon ve işbirliği sağlayabilmek için üye devletler arasında iletişim noktalarının oluşturulması olasılığının araştırılması, hususları vurgulanmıştır.