Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

 • Giriş Yap
  E-Posta Adresi
  E-Posta Adresi Tekrar
 • Kayıt Ol
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!/30.11.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 21.11.2020 tarihinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler ile ilgili bilgilere haberimizin detaylarından ulaşılabilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 21.11.2020 tarihinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Gerçekleştirilen değişikliklerin başlıcaları;

 • Elektronik Geçiş Belgesi uygulamaları için gerekli mevzuat altyapısının güncellemesi,
 • Yetki belgesi sahiplerinin Kayıtlı Elektronik Posta adresi edinme zorunluluğu yerine Elektronik Tebligat Sistemine üye olunması şartının getirilmesi,
 • Tüzel kişiliklerin, Elektronik Tebligat Sistemine üye olunması, için verilen erteleme süresi 1.1.2024 tarihinden 30.06.2021 tarihine çekilmesi,
 • D4 yetki belgesi sahipleri için çeşitli kolaylıklar getirilmesi,
 • E-Devlet üzerinden yapılan elektronik taşıt/acente sözleşmelerinin tüzel kişilerce de düzenlenebilmesi imkanı sağlanması,
 • UETDS sistemine zorunlu olarak gönderilmesi gereken taşıma ücreti bilgisinin istenmemesine karar verilmesi,
 • Mevzuatın ihlalinde Bakanlık tarafından uygulanan yaptırımların elektronik ortamda yetki belgesi sahiplerine gönderilmesi imkanı sağlanması,
 • Servis taşımacılığı yapan D4 yetki belgesi sahipleri için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde öngörülen şehirlerarası 100 kilometre şartının kaldırılması,
 • 21.11.2020 tarihinden önce tescil edilen ve usulsüz şekilde tadilat yapılan araçların TSE tarafından onaylanması halinde, tadilat gören otobüs cinsi taşıtların B1 ve D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmesinin istenmesi halinde "şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması" şartının aranmayacağı hükmünün getirilmesi,
 • UETDS'ye veri gönderme zorunluluğu için belirlenen muafiyetin; tehlikeli madde taşımacılığı yapanlar hariç; K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1.1.2022 tarihine kadar uzatılmasıdır.

Bakanlık tarafından yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin son haline buradan ulaşılabilmektedir.