Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Ortak Transit Sözleşmesi'ne Taraf Ülkelere Yapılan Taşımalarda TR Beyanı Düzenlenemiyor!/11.12.2018

Ticaret Bakanlığınca Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf ülkelere gönderilmek üzere, söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarında (İpsala, Hamzabeyli,Kapıkule) sevk edilecek eşyanın, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında sevk edilmesine 10.12.2018 tarihi itibariyle son verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 06 Aralık 2018 tarihli yazıda; Ülkemizin 01.12.2012 tarihinden itibaren akit tarafı olduğu Ortak Transit Sözleşmesine'ne taraf ülkelere yapılan taşımalarda; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınmasının Ortak Transit Rejimi yerine Ulusal Transit Rejimi (TR) kapsamında yapılarak kara sınır kapılarında sonlandırılmasının, gerek ülkemiz gerekse de komşu ülke sınır gümrük idarelerine ilave kontrol ve iş yükü gerektirdiği, bu durumunda transit rejimine konu eşyanın yurt dışı edilmesi sürecini olumsuz etkilediği ve kara sınır kapılarında da tıkanıklıklara neden olabileceği yönünde tespitler yapıldığı belirtilerek Bakanlık Makamı'nın 28.11.2018 tarihli sayılı Onayı uyarınca, Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf ülkelere gönderilmek üzere, söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarında (İpsala, Hamzabeyli,Kapıkule) sevk edilecek eşyanın, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında sevk edilmesine 10.12.2018 tarihi itibariyle son verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir. 

Buna göre 10.12.2018 tarihi itibariyle söz konusu kapılara eşya sevkinin TIR Karnesi veya Ortak Transit Rejimi kapsamında (T1/T2 belgesi) yapılması gerekmektedir.