Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Sayısal Takograf Sistemi Ulusal Veritabanına Taşımacılık Şirketlerince Doğrudan Veri İndirilmesine Başlanmıştır!/22.02.2019

Sayısal takograf kart ve araç verilerinin TOBB'a gönderilmesi artık daha kolaylaştı. TOBB tarafından oluşturulan veritabanına veri yükleme işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen, şirket ve sürücülerimiz için bir seferde birden fazla dosya yüklemelerine imkan tanıyan güncellemeler yapılmış ve https://staumanaliz.tobb.org.tr adresinden kullanıma sunulmuştur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yayınlanan 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce sayısal takograf kart ve araç verilerinin TOBB’a gönderilmesini teminen bir veritabanın kurulduğu daha önce farklı kanallarla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda, söz konusu veriler  TOBB veri tabanına https://staumanaliz.tobb.org.tr adresi üzerinden yüklenebilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Genelgenin 5. Maddesi hükmünce, ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir TOBB’a gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, Genelgenin 5. Maddesinin 1. paragrafına göre; yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verilerin, şirket kartı kullanılmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivlenmesi ve bu verinin ayda bir defa Kart Verme Otoritesine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu veritabanına veri yükleme işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen, şirket ve sürücülerimiz için bir seferde birden fazla dosya yüklemelerine imkan tanıyan güncellemeler yapılmış ve https://staumanaliz.tobb.org.tr adresinden kullanıma sunulmuştur.

Bütün bu hususlarla birlikte, halihazırda STS kapsamında araç üniteleri ve sürücülerinin verilerini bir yazılım aracılığıyla toplayan ve çok sayıda aracı/sürücüsü olan taşımacılık şirketleri için elle dosya yükleme işlemlerinin zaman kaybına sebebiyet verdiği görülmüştür. Buna yönelik olarak, bir webservis üzerinden TOBB’da kurulan veritabanına doğrudan veri yüklenmesini teminen yeni bir uygulama daha hizmete sunulmuştur. Söz konusu uygulamadan, araç yetki belgesi sahipleri ile birlikte bu alanda hizmet vermekte olan yazılım firmaları faydalanabilecektir.

TOBB’da kurulan STS Ulusal veri tabanına doğrudan veri göndermek üzere, konu ile ilgili olarak, ilgili webservise https://staumanalizws.tobb.org.tr adresinden erişim sağlanmaktadır. Adı geçen web servisi kullanarak veri yüklemek isteyen firmaların öncelikle https://staumkayit.tobb.org.tr adresi üzerinden Mersis numarası ile (Mersis sistemine kayıtlı temsilci bilgileri kullanılarak) kayıt yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu sayfa sadece sisteme kayıt amacıyla, kullanıcı adı ve şifre tanımlaması için kullanılacaktır.

Kayıt sonrası, webservis aracılığıyla doğrudan veri yüklenmesi yoluyla TOBB’un sistemlerine veri aktarımına başlanabilecektir.

Toplu veri gönderimi için açılan webservis hizmeti geliştirilmeye açık olup, kullanıcılarımızdan sistemi iyileştirmeye, geliştirmeye yönelik geri bildirimlerin alınmasından memnuniyet duyulacaktır. Ayrıca sorularınız için 444 9559 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz.