Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı./27.08.2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayınlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahiplerine çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıntılı bilgilere haberimizin detaylarından ulaşılabilmektedir.

27 Ağustos 2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte;

* Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3, K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde; yetki belgesinin ilk düzenlendiği tarih esas alınarak aşağıda yer alan tabloya göre belirlenen ücretin tahsil edilerek adlarına TİO yetki belgesi düzenleneceği,

* Bu kapsamda olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde ise müracaat sahiplerine yetki belgesi ücretinde %40 indirim uygulanacağı,

* Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre indirime esas birden fazla yetki belgesi bulunan taşımacıların TİO yetki belgesi taleplerine ilişkin yetki belgesi ücretinin, en avantajlı olan yetki belgesi seçilerek belirleneceği,

* Kendi isteğiyle yapılmış iptal işlemleri hariç olmak üzere, iptal edilmiş veya Yönetmeliğin 11 inci maddeye göre yenileme hakkı bulunmayan TİO yetki belgeleri ve Yönetmelikle mülga olan R ile DD yetki belgeleri için, yetki belgesi sahibi tarafından TİO yetki belgesi talep edilmesi halinde;  Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, TİO yetki belgesi verileceği.

* Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TİO yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, mevcut TİO yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edileceği,

* TİO yetki belgesi almak isteyenlerden daha önce aranan en az 300.000 TL sermayeye sahip olunması şartının en az 150.000 TL sermayeye sahip olunması olarak değiştirildiği,

* Ülkemizdeki Lojistik bölümlerinden lisans veya ön lisans mezunları ile “FIATA” diploma eğitimi programına katılarak başarılı olan ve diploma almaya hak kazananların diplomalarının ODY veya ÜDY belgesi yerine kullanılabileceği,

* belirtilen indirimlerin 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacağı,

belirtilmiştir.

Yetki Belgesi Türü

C2

C3

G1

G2

G3

G3*

H1

5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar

81.497

102.348

106.518

105.128

106.518

108.603

106.518

5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar

71.806

89.679

93.252

92.062

93.252

95.040

93.252

10 Yıl ve Daha  Fazla Belge Süresi Olanlar

62.115

77.009

79.988

78.995

79.988

81.477

79.988

Yetki Belgesi Türü

H2

K1

K1(Ö)

K1*

K3

K3*

L1

5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar

105.128

102.348

102.348

107.560

105.788

108.429

40.987

5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar

92.062

89.679

89.679

94.146

92.658

94.891

40.987

10 Yıl ve Daha  Fazla Belge Süresi Olanlar

78.995

77.009

77.009

80.732

79.492

81.353

40.987

Yetki Belgesi Türü

L2

M1

M2

N1

N2

P1

P2

5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar

40.987

95.937

40.987

102.348

95.397

95.397

40.987

5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar

40.987

83.721

40.987

83.721

83.721

83.721

40.987

10 Yıl ve Daha  Fazla Belge Süresi Olanlar

40.987

72.044

40.987

77.009

72.044

72.044

40.987