Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Grup Firma İzinlerini Bölge Müdürlüklerine Devretti/24.09.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 21.09.2020 tarihli yazıda; daha önce Bakanlıkları tarafından yapılan grup firmalarının yetki belgelerinde kayıtlı araçları müştereken kullanabilmeleri konusundaki yetkilendirme işlemlerini Bölge Müdürlüklerine devrettikleri bildirilmektedir. Konu hakkındaki ayrıntılı bilgilere ve yazıya haberimizin detayından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunulur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 21.09.2020 tarihli yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile, "Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari % 51'i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar; Bakanlıktan önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken kullanılabilmelerine" imkan verildiği belirtilerek;  bu konudaki iş  ve  işlemlerin  daha  hızlı  ve  verimli  bir  şekilde  yürütülebilmesi  ve   bürokrasinin  azaltılması  amacıyla,  Yönetmeliğin  30  uncu  maddesinin  ikinci fıkrasının  (b)  bendi  kapsamında  gelen  firma  başvurularına  ilişkin  iş  ve  işlemlerin  Bölge Müdürlüklerince yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bakanlıktan alınan yazıya buradan ulaşılabilmektedir.