Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

 • Giriş Yap
  E-Posta Adresi
  E-Posta Adresi Tekrar
 • Kayıt Ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sektöre Yeni Düzenlemeler Getirildi/24.06.2020

23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında taşıma ve lojistik sektörüne ilave kolaylıklar getirilmiştir.

23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 • Geçici 1 inci madde ile söz konusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir.
 • Geçici 6 ncı madde ile otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar ile bu yetki belgelerine 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek 6 yaşından büyük araçların 31/12/2021 tarihine kadar kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.
 • Geçici 8 inci madde ile  mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) yetki belgesiyle değiştirilmesi sağlanmıştır.
 • Yönetmeliğe eklenen 14 üncü madde 22 nci fıkra ile yetki belgesi sahiplerinden istenen alan şartı yumuşatılmıştır (merkez ve şubelerde farklı yetki belgesi şartlarının sağlanması halinde bunun için gerekli olan müstakil/bağımsız bölüm şartı kaldırılmıştır.)
 • Yönetmeliğin 24 üncü maddesi “b” fıkrası 1 inci bendinde yapılan değişiklik ile B türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak araç yaşı şartı yumuşatılmıştır (10 yaşından 12 yaşına çıkartılmıştır).
 • Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi 6 ncı fıkrasında yapılan değişiklik ile tehlikeli madde taşımalarında C1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de UETDS sistemi üzerinden ön bildirim yapması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklik ile yolcu taşımalarında sıcak içecek servisi yapılması kaldırılmış, bu kurala uymayanlara 2 uyarma cezası getirilmiştir.

Yönetmeliğin 41 inci maddesine eklenen 16 ıncı fıkra ile havalimanı yönünde taşıma yapacaklar için "(12) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirebilmesi için, bu ceplere UKOME’nin ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonlarının izin vermesi gerekir." hükmü, taşıma hattı ve hattaki güzergah tespiti hükmü, her yolcu için ayrı ayrı yolcu taşıma bileti düzenlenmesi ile yolcu taşıma biletinde bulunması gereken bilgiler dışındaki diğer zorunluluklar kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.