Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Avrupa Birliğinde Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Uygulanacak Yeni Kurallar/06.08.2020

Avrupa Birliğinde uluslararası yük taşımacılığına ilişkin uygulanacak yeni kuralları içeren Mobility Package 1, müzakerelerde daha önce varılan anlaşma doğrultusunda, 31 Temmuz 2020 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşılabilmektedir.

Anılan paket, sektörde daha önce belirsiz olan düzenlemeleri açıklığa kavuşturmakta olup,  bu düzenlemelerin farklı Üye Devletlerdeki uygulamalarını uyumlu hale getirmektedir.

Karayolu taşımacılığında AB'nin iç pazarına ilişkin düzenlemeleri uyumlu hale getirmeyi, sürücülerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve denetim faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri daha verimli hale getirmeyi amaçlayan Mobility Package 1, çalışma ve dinlenme süreleri hakkındaki hükümlerin yürürlüğe girdiği 21 Ağustos 2020'de uygulanmaya başlayacak, pazara giriş ve sürücülerin AB üyesi ülkelerde sürüş yapmasına ilişkin kurallar ise mevzuatın yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra (21 Şubat 2022) geçerlilik kazanacaktır.

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Resmi Gazeteye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3ATOC