Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Ticaret Bakanlığından Bulgaristan Varışlı Taşımalar İçin Yeni Uygulama/13.12.2018

Ticaret Bakanlığından alınan 11.12.2018 tarihli yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84/5 maddesine istinaden 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.12.2018 tarihli yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84/5 maddesine istinaden 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bakanlıktan alınan yazıda ayrıca söz konusu Kanunun; “Transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir” hükmünde olduğu,  bahsi geçen uygulamanın Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve özellikle Bulgaristan'a yönelik olarak taşıma yapan firmalarımızın gerekli önlemleri almaları rica olunur...