Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koronavirüsün (COVID - 19) Önlemleri/07.04.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen ek önlemler alındığı bildirilmiştir. Konu hakkındaki ayrıntılı bilgilere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 02.04.2020 tarihli ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazı ile Koronavirüsün  (COVID  -  19)  yayılımının  önlenmesi  ve vatandaşlarımıza  etkisinin  en  aza  indirilmesini  teminen;  03.04.2020  tarihi  saat  23:59'dan başlamak  üzere,  4925  sayılı  Karayolu  Taşıma  Kanunu  ve  Karayolu  Taşıma  Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtilmiştir.

Bu defa anılan Genel Müdürlükten alınan yeni bir yazıda 02.04.2020 tarihli ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazılarında belirtilen tedbirlerin uygulanması sırasında yaşanabilecek tereddütlerin önüne geçilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen yeni önlemler alındığı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TOBB

TIR VE ATA KARNESİ MÜDÜRLÜĞÜ