Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından SRC 1, SRC2,SRC3 ve SRC4 belgeleri için yeni düzenleme/14.09.2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 14.09.2021 tarihli yazıda, artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için, yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapıldığı bildirilmiştir. Düzenleme bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 14.09.2021 tarihli yazıda,  Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklarınca sektöre yönelik birçok tedbir alınmakta olup, bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışıldığı belirtilerek, artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için, yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Alınan yazıda ayrıca,

- SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış;

       *Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve,

      *Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu,

ile birlikte Bakanlıkları bağlı Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihi itibariyle başvuru yapabileceği,

- Yapılacak değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgelerinin onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılacağı ve belgelerin e-Devlet Sistemi üzerinden düzenleneceği,

- Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerinin ise, aynı prosedürün yerine getirilmesi şartıyla, belge geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere tekrar yenileneceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.