Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
Acente Adayının Yetkilendirilmesi İşlemleri

Acente Adayının Yetkilendirilmesi İşlemleri

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) TIR Sisteminin daha esnek ve sahada kolay erişilebilir bir yapıyla hizmet sunulmasına yönelik iyileştirme beklentisindedir. Birliğimizce yetkili  Odaların sistem içerisindeki rolü korunarak oluşturulan yeni uygulama için, halihazırda sahada hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle çözüm üretilmesine odaklanılmıştır. Bu vesileyle mevcut koşullarda sahada hizmet vermenin Odalarımıza ilave maliyet yaratması da önlenebilecektir.


Bu kapsamda TIR Karnesi düzenleme işlemlerinin, Odalarımızın sistem içerisindeki rolü korunarak oluşturulacak bir yapı ile "Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma Acenteliği yapan G türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler (Acenteler)" üzerinden de gerçekleştirilmesi yönünde bir seçenek hazırlanmıştır.

TIR Karnesi düzenleme konusunda yetki almak isteyen acentelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle beraber Birliğimize başvurması halinde gerekli işlemler yürütülebilecektir.

BAŞVURU BELGELERİ  

1. Kabul Talepnamesi (Örneği için lütfen tıklayınız.)

2. Taahhütname (Örneği için lütfen tıklayınız.)

3. Yetki belgesi fotokopisi

4. Oda kayıt sicil sureti

5. Ticaret sicili gazetesi örneği

6. Türk vatandaşları için tasdikli nüfus kayıt belgesi (e devlet uygulamasından alınabilir.) 

7. Yabancı uyruklu kişiler için yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı pasaport örneği,

8. Tasdikli ikametgah belgesi (e devlet uygulamasından alınabilir.)

9. Türk vatandaşları için son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (e devlet uygulamasından alınabilir.)

10. Yabancı uyruklu kişiler için yurtdışından almış olduğu yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı adli sicil kayıt örneği

11. Adli sicil kaydının işlenmesine ilişkin rıza metni (Örneği için lütfen tıklayınız)

12. Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi)

13. Birlik tarafından belirlenen nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu şeklinde teminat formu (100.000 Avro)