Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
TIR Elektronik Beyan İşlemleri

TIR Elektronik Beyan İşlemleri

TIR Elektronik Beyan İşlemleri

» İran, Kırgızistan ve Yunanistan’daki TIR-EPD sistemine ilişkin pozitif gelişmeler

 

1-TIR-EPD SİSTEMİ 15 ARALIK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN İRAN’DA ZORUNLU HALE GELECEKTİR.
İran Gümrük İdarelerinin kararı doğrultusunda, 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren TIR Karnesi kapsamında taşınan her eşya için, İran’daki tüm gümrük müdürlüklerinde TIR-EPD sistemi aracılığıyla elektronik ön beyan zorunlu hale getirilmiştir. 
2- YUNANİSTAN GÜMRÜK İDARELERİ IRU TIR-EPD SİSTEMİNE TAM OLARAK ENTEGRE OLMUŞTUR.
TIR-EPD sisteminin Yunanistan Gümrük İdarelerinin bilgisayar sistemine tam olarak entegre olması sayesinde, TIR-EPD sistemi aracılığıyla, emniyet ve güvenlik verisinin kabulü ve işlenmesi sağlanacaktır. Elektronik Ön beyan uygulaması Yunanistan topraklarına giriş veya çıkış işlemi yapacak her taşıma operasyonunda zorunlu hale gelmiştir. TIR EPD sisteminin kullanılması nakliyeci firmalar için hem zaman hem de maddi kazanç sağlayacaktır. 
3-KIRGISİZTAN’DA TIR-EPD YEŞİL PENCERE SİSTEMİ
TIR EPD Sisteminin Kırgızistan Cumhuriyeti’nde tam olarak yürürlüğe girmesini takiben Kazakistan sınırındaki Ak-Tilek gümrük idaresinde TIR-EPD Yeşil Pencere Uygulamasına da başlanılmıştır. Bu sistem aracılığıyla gümrüğe gönderilecek elektronik beyanların gümrüğün risk yönetimi süreçlerine olumlu etkisi olacak ve bu doğrultuda sürücüler için anılan gümrükteki işlem süreleri kısalacak ve zaman kazanımı sağlanacaktır.

 


 

» IRU TIR EPD Sistemine İran, Kırgızistan ve İtalya’nın katılımı

 

 

IRU TIR-EPD Sisteminin  İran ve Kırgızistan’da aktif hale gelmesine yönelik çalışmalar başarıyla tamamlanmış ve 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca, sistem İtalya’da da aktif olarak kullanılabilmektedir. Ülke bazında ayrıntılı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

 

İRAN
IRU TIR EPD  sistemi, 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren  İran İslam Cumhuriyetine/ İran İslam Cumhuriyetinden yapılacak olan taşımalarda giriş ve hareket işlemlerinde, iki büyük gümrük ofisi olan Tahran ve Bazargan  Gümrük idarelerinde, uygulanmaya başlanmıştır.  

 

KIRGIZİSTAN 
IRU TIR EPD  sistemi, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin gümrük sistemi ile başarılı bir şekilde entegre edilmiş ve bu kapsamda 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren Kırgıızistan’a/Kıgızistan’dan yapılacak olan taşımalarda giriş ve hareket işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.    

 

İTALYA 
IRU TIR EPD  sistemi, 1 Aralık 2014 tarihinde itibaren İtalya’ya/İtalya’dan yapılacak olan taşımalarda giriş ve hareket işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, TIR işlemi için gönderilmesi gereken bilgi önceden başka bir tarafça (Alıcı veya alıcının komisyoncusu)  İtalyan Gümrük İdarelerine sunulduysa TIR Karne hamili tekrar TIR-EPD sistemi aracılığıyla veri göndermemelidir.

 


 

» AB ülkelerine EORI numarası kullanılarak yapılan TIR EPD veri girişlerinde yapılan değişiklik

 

Sayın İlgili

 

AB ülkelerine EORI numaraları kullanılarak yapılan TIR EPD  veri girişlerindeki değişiklik ile ilgili  bilgilendirmedir.

 

1 Aralık 2014 tarihinden itibaren eğer TIR-EPD sisteminde bir EORI numarası belirtilmişse, gümrük sistemi otomatik olarak  Avrupa Birliği EORI veritabanındaki bu EORI ile ilgili veriyi kullanacaktır. Örneğin, eğer Karne Hamili, Gönderici bilgilerini, Göndericinin EORI numarası dahil olarak belirtmişse, TIR-EPD verisinin gönderildiği AB ülkesinin gümrük sistemi, Gönderici detaylarını TIR-EPD'den değil, otomatik olarak EORI veritabanından alacaktır. Bu nedenle Karne Hamilleri aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

  1. Belirtilen (Karne Hamilinin, Göndericinin ve Alıcının) bütün EORI numaraları doğru olmak zorundadır. Karne Hamilleri, EORI numarası alanının yanındaki dürbün işaretine tıklayarak yönlendirilen resmi EORI doğrulama sayfasından EORI numarasının doğruluğu kontrol etmek zorundadır.
  2. Gönderici/Alıcıların "ödünç alınan" veya "geçici" EORI numaraları kesinlikle kullanılmamalıdır, Ayrıca, taşıma evraklarında belirtilen Gönderici/Alıcı detayları EORI veritabanında bulunan bilgilerle eşleşmelidir/aynı olmalıdır. Karne Hamillerinin bu bilgileri Gönderici ve Alıcılar ile teyid etmeleri tavsiye edilmektedir.
  3. Karne Hamilinin EORI numarası ile ilişkili bilgileri taşıma evraklarındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Eğer bir uyuşmazlık olursa, Karne Hamili EORI numarasının verildiği gümrük makamlarına başvurmalıdır, ve bilgilerin güncellenmesini talep etmelidir.

 

Önemle duyurulur


 

 

» TIR EPD YENİ VERSİYON

 
Nisan 2013 tarihi itibariyle kullanılabilir hale gelen IRU TIR EPD yeni versiyonuna ve kullanım kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

https://tirepd.iru.org/login 

KULLANIM KILAVUZU

 


 

» TIR-EPD BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

  

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle kullanıma açılan IRU TIR EPD ücretsiz Elektronik Ön Beyan Uygulamasının sunduğu faydalar ve yeni versiyonun nasıl kullanıldığına dair seminerler 2-3 Temmuz 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu seminerlere ilişkin sunumlar aşağıda yer almaktadır. 

 

TIR-EPD GENEL BİLGİLER 

 

TIR-EPD TAVSİYELER ?


 

» TIR EPD UYGULAMASI

 

Avrupa Birliği mevzuatı gereği 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen elektronik ön beyan ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen elektronik giriş/çıkış özet beyan (ENS/EXS) işlemlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ve IRU tarafından geliştirilen IRU TIR EPD sistemine www.tirepd.org adresinden ulaşılabilmektedir. IRU TIR EPD’ye ilişkin kullanıcı kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Şu an IRU TIR EPD’nin kullanılabildiği ülkeler Almanya, Belçika, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Litvanya, Letonya, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna ülkeleridir.

 

TIR EPD uygulamasına erişim için gerekli şifre ve kullanıcı adını henüz almamış olan firmalar bu formu doldurup, imza sirküleri ile birlikte TIR karnesi işlemlerini yürüttükleri Odaya başvuruda bulunabilirler.

 


 

» ELEKTRONİK GİRİŞ/ÇIKIŞ ÖZET BEYAN UYGULAMASI

 

01.01.2011 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne/Avrupa Birliği’nden yapılacak taşımalarda AB Gümrük Kanunu 36a ve 182a maddeleri gereğince tüm taşımacıların, güvenlik bilgilerini içeren Elektronik Giriş Özet Beyan (Entry Summary Declaration) ENS) / Elektronik Çıkış Özet Beyan (Exit Summary Declaration EXS) sunmaları zorunlu hale gelecektir. 


Buna göre;

- AB’ye Türkiye ve 3üncü ülkelerden girecek eşyalar için ICS (Import Control System)’e Elektronik Giriş Özet Beyan (ENS) sunulması;

- AB’den 3üncü ülkelere girecek eşyalar için ECS (Export Control System)’ e Elektronik Çıkış Özet Beyan sunulması;

- Güvenlik Bilgilerini içeren Elektronik Giriş Özet Beyanın elektronik ortamda AB giriş gümrüğüne varmadan gönderilmesi veya bu bilgilerin transit beyannamesine eklenmesi;

- Karayolu ile yapılacak taşımalarda elektronik beyanın AB giriş/çıkış gümrüğüne 1 saat önce ulaştırılması;

- AB’ye yapılan taşımalarda beyanı gönderecek taşımacıların EORI no.su, AB’den yapılacak taşımalarda ise hem taşımacının hem de AB’de yerleşik gönderici firma(lar)nın EORI no.su’ nun eklenmesi;

zorunludur.


Ayrıca, AB’den 3üncü ülkelere yapılacak taşımalarda, AB ülkelerindeki gönderici firma tarafından oluşturulmuş bir ithalat beyannamesi mevcut ise bu beyannamede yer alan MRN no.su Elektronik Çıkış Özet Beyan’da belirtilebilecektir.

Uygulamaya ilişkin AB ülkelerinin teknik altyapılarında meydana gelecek sorunlar nedeniyle 2 aylık bir geçiş süreci öngörülmektedir. Geçiş sürecinin sona ermesiyle söz konusu uygulamaları yerine getirmeyen taşımacılara hem idari hem de mali gümrük cezaları uygulanacaktır.

IRU tarafından geliştirilen ve ücretsiz elektronik ön beyan yapılmasına imkân tanıyan IRU TIR EPD uygulaması yukarıdaki zorunlulukların yerine getirilmesine yönelik olarak güncellenmiştir. IRU TIR EPD uygulamasının 20 Aralık 2010 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. IRU TIR EPD uygulaması Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya’da geçerlidir. 

Ayrıca, konu hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz TAIEX (Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi) işbirliğiyle 3 Aralık 2010 tarihinde bir seminer gerçekleştirilmiş olup; Gümrük Müsteşarlığı temsilcisi Demet Keles, IRU temsilcisi Evgeniya Iafaev, Bulgar Gümrük İdaresi temsilcileri Maria Pashova ve Elisaveta Takova tarafından sistemin işleyişine ilişkin bir bilgilendirme semineri yapılmıştır.

Seminer katılımcılarının sunumları aşağıda yer almaktadır. 

EVGENIYA IAFAEV- IRU
MARIA PASHOVA- BULGAR GÜMRÜK İDARESİ
ELISAVETA TAKOVA- BULGAR GÜMRÜK İDARESİ

Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/ecip/information_resources/links/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/ecip/help/national_helpdesks/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/national_contacts_ics_en.pdf 
http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/national_contacts_ecs_en.pdf

 


 

» BULGARİSTAN VE SLOVENYA GÜMRÜKLERİNDE ÜCRETSİZ ELEKTRONİK ÖN BEYAN UYGULAMASI

 

Ülkemiz taşımacıları tarafından AB’ye gerçekleştirilecek taşımalarda sıklıkla kullanılan Bulgaristan ve Slovenya gümrükleri IRU’nun ön beyan uygulamasına entegre olmuştur. 

NCTS/TIR uygulamasının yeni versiyonu olan TIR EPD uygulamasına www.tirepd.org adresinden ulaşılabilmektedir. 

Daha önce Birliğimize başvurarak NCTS TIR şifresi almış firmaların internet tabanlı sisteme girememeleri halinde TIR Karnesi aldıkları Ticaret Odaları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

Hiç şifre almamış firmaların ise,  sistemden faydalanmak için başvuru yapmak üzere TIR Karnesi aldıkları Ticaret Odaları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. ?